mormonlady.com
Söndra och härska
När aposteln Boyd K Packer dog nyligen så möttes nyheten av blandade känslor från vissa inom vår kyrkas sfär. Av dem som var kritiska mot Packer så tog man fasta på att han har uttalat att det stör…