mormonlady.com
Hur världen imiterar himlen
En av de saker som jag tydligast har lärt mig genom åren som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är att lyssna till Den Helige Andes maning. Ibland kan det vara svårt och diffust att …