mormonlady.com
SeminarieTV 33: George Albert Smith, David O McKay, Frälsningsplanen
En kort presentation av kyrkans åttonde och nionde president, George Albert Smith och David O McKay. Dessutom ett SeminarieTV inslag från Norge som behandlar Frälsningsplanen.