mormonlady.com
SeminarieTV 22: Läran & förbunden 107-108
Louis Herrey och Marcus Brändh undervisar från L&F 107-108 samt låter elever träna nyckelskriftställen. Ett av dessa, L&F 107:8, citeras av Jonathan Ludwig. Läran och Förbunden