mormonlady.com
Skolkyrkan – urgammal tradition eller desperat marknadsföring?
Kyrkan är skild från staten här i Sverige. Men är den verkligen så? Trots detta så har Svenska kyrkan en särställning fortfarande och får pengar från en speciell statlig pott. Samfund som tar emot …