mormonlady.com
Att vara far
Fler och fler undersökningar visar hur viktig pappan är för både pojkars och flickors utveckling. Enligt en fängelsepastor saknar 95% av killarna han möter en trygg och stark fadersrelation. Utan e…