mormonlady.com
Kvinnornas allmänna möte har fått högre status och räknas som första mötet på Generalkonferensen
Dieter F. Uchtdorf refererade till Kvinnornas allmänna möte den 27 september som att det var det inledande mötet på Generalkonferensen. Många kvinnor gladde sig åt detta. Sen blev det lite förvirri…