mormonlady.com
Hemmaföräldrars nätverk – kampen för rätten till frihet och barn
Att ideologi är viktigare än barns behov, det kan vi lätt konstatera när våra surt inbetalade skattepengar inte får användas fritt av föräldrar till små barn, utan föräldrar tvingas lämna bort sina…