mormonlady.com
Trons hemlighet – vägledning i de kristna grunderna
Pingströrelsen har kommit ut med en viktig bok. I den boken så kan pingstvänner läsa mera om den tro som de bekänner sig till. Något som är spännande är att Pingströrelsen numera har närmat sig Mor…