mormonlady.com
Trossamfunden klagar då regeringen vill minska på bidraget
Jag har i ett tidigare inlägg här på bloggen skrivit om hur Sverige gynnar vissa samfund på bekostnad på andra. En del samfund får pengar från Nämnden för statligt stöd till trossamfund, och dessa …