mormonlady.com
Att gå där Jesus gick är mindre viktigt än att gå SOM Jesus gick.
Vissa frågor är svåra och känsliga och visar också på spännvidden av medlemmar i vår kyrka. Jag publicerade den här bilden på ett diskussionsforum för medlemmar och skrev kommentaren ”Ja tänk…