mormonlady.com
Föruttillvaron
Läran om en föruttillvaro är inget nytt påfund, utan det har funnits länge, inom många olika trosåskådningar. Som länken ovan visar, återfinns denna lära inom så spridda åskådningar som Judendom, I…