mormonlady.com
Förintelsens minnesdag
Idag, den 27 januari, är det förintelsens minnesdag. Vi högtidlighåller denna dag för att minnas alla dessa offer för nazisternas förintelse. Som de flesta kännare av mormoner känner till känner me…