mormonlady.com
Social trinitarism
Dr. David L. Paulsen är professor i filosofi på Brigham Younguniversitetet. Han berättar i en intervju hur Mormonkyrkans syn på Gudomen är, hur relationen är mellan Gud (Fadern), Gud (Sonen) och Gu…