mormonlady.com
Skapelseberättelsen
Professor och GT-expert Ellen van Wolde menar sig ha hittat missförstånd i Bibelns skapelseberättelse. I själva verket skapade inte Gud himmel och jord, utan bara människan och djuren. Hon har gjor…