mormonlady.com
Äkta sann hjälp i nödens stund
Mormonkyrkan samarbetar med många olika organisationer i sin hjälpverksamhet. De har hjälpt till att återuppbygga kyrkor från andra samfund som förstörts i naturkatastrofer, med mat och kläder, lek…