moreira13.wordpress.com
ჩემი ომი 25 წლისაა
ჩემი ომიდან 10 არა, უფრო მეტი, 25 წელი გავიდა. ზედმეტად პატარა ვიყავი იმისთვის, რომ მახსოვდეს ეს ფაქტი, მაგრამ არის რაღაც კადრები, რაც ჩემთვის არავის მოუყოლია, მაგრამ ჩემ მეხსიერებაში ნამდვილად არს…