moreira13.wordpress.com
Home
დედამიწაზე ყოველთვის იარსებებს ისეთი ადგილები, სადაც თავს ისე იგრძნობ, თითქოს ეს სამყარო სულ ახალია, შენ უნდა დატოვო პირველი ნაფეხურები, შენ ხარ ის პირველი ადამიანი, ვინც შეიგრძნობს თავისუფლებისგან…