moreira13.wordpress.com
When Autumn Leaves Start To Fall
ერთხელ, არ მახსოვს, სად, წავიკითხე – ვისაც საკუთარი დაბადების დღე არ უხარია, ის ადამიანი ცუდად არისო. გამოდის, რომ საუკუნის თითქმის მეოთხედში ბევრჯერ მომისწრია ცუდად ყოფნა, სტატისტიკურად. თუმ…