moreira13.wordpress.com
Never Too Late
ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ამ სიტყვებს – “არასდროსაა გვიან” და თითქოს, ყველაზე ხმამაღლა ამას ჩემ თავს ვეუბნები, რომ დაიჯეროს. რაც უფრო გადის დრო, მით უფრო გვეშინია ადამიანებს “და…