moreira13.wordpress.com
: )
მერამდენედ, კედელზე ვაჭედებ ცას და ვუბარებ, რომ არსად წავიდეს – ვიპოვი – მოვკლავ. და მაინც ყოველ დილით ცა მეპარება თითებს შორის და სადღაც მიდის. ეგ არაფერი. დავაბრალოთ დაუდგრომლობას, მო…