mordpodden.com
S11E01 Törebodatraumat
När ett lustmord upptäcks i Töreboda 2001 begär polisen in förstärkningar för att få fatt i förövaren så fort det går.