mordpodden.com
S07E03 Dödsskjutningen
Mordpodden berättar om händelsen som 2007 delade Rödeby i två delar.