mordpodden.com
S03E07 Asylmordet i Kiruna
Sommaren 2016 hittas en kvinna död i Kiruna. Till en början ser det ut som ett självmord, men så är inte fallet.