mordpodden.com
S02E06 Kannibalmordet i Malmö
En kvinna försvinner under hösten 1979 och återfinns först månader senare i Malmös hamn.