moonwalkerwiz.wordpress.com
Puto
Pumunta kami sa patay-sindi sa Monumento. Alak at sigarilyo. Babae. May isang dingding ng salaming ipinapakita ang kailangang makita ng dalawang matang sawa sa liwanag. Isang babae ang tumabi, nag-…