mooibandoeng.com
Nama Tumbuhan Jadi Nama Jalan/Daerah
Hari ini melalui twitter saya bikin permainan mengumpulkan nama-nama tumbuhan yang dijadikan nama kawasan atau nama jalan di Kota Bandung. Ya selain bentukan alam seperti bojong, ranca, leuwi, dll,…