montracteur.se
La liberté guidant le peuple
Den är så viktig för mig, friheten. Om jag inte känner att jag bestämmer själv över min tid och vad jag väljer att göra med den, så vantrivs jag i mitt eget skinn. Och när jag vantrivs så börjar de…