montracteur.se
FÖRENINGEN MON TRACTEUR, ÅRSMÖTE PER DEN 17 FEBRUARI 2012
1. ORDFÖRANDE FÖR MÖTET Till ordförande för mötet väljs Per Anders. 2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE Det är mötets mening att välja Jenny till mötessekreterare. Martin begär votering. Voteringen överklag…