montracteur.se
När jag cyklar lever jag
I snart tre år har jag bott i Stockholm. Jag har gått väldigt mycket. Ett tag var jag nyinflyttad; då gick jag för att lära mig hitta. Ett tag var jag arbetslös; då gick jag för förströelse. Ett ta…