montracteur.se
Varför vi behöver kolonisera rymden
Ja hej. Det finns ett antal anledningar till varför vi behöver se bortom vår egen planets horisont: in i framtiden och ut i det okända. Icke minst däribland är frågan om vår egen överlevnad som art…