monskrabbe.wordpress.com
Vi behöver en ny Nürnbergrättegång för att hantera IS!
KOMMENTAR Hur mördargänget från den Islamiska Staten ska hanteras är en av vår tids svåra frågor. Vänstern ser dem som offer för omständigheter, i enlighet med hur de alltid har sett på soci…