monskrabbe.wordpress.com
Kommer massmigrationen leda till militärkupper i Europa?
ANALYS De förändringar som Europa har genomgått de senaste decennierna är enorma. Den stora och icke-upphörande invandringen från muslimska länder har skapat en ny konfliktlinje genom de eur…