monskrabbe.wordpress.com
Överskott av män leder till oro och konflikter!
ANALYS Nyligen uppmärksammades i svenska medier, det faktum att allt färre svenska män får barn. Det finns tydligen ett gap mellan kvinnor och män här och det växer. Runt 22 % av de 45-åriga männen…