monskrabbe.wordpress.com
Den nya klyftan som ersatt vänster-höger, gäller migration och globalism!
ANALYS Annie Lööfs ställningstagande för regeringens proposition är ett av många tecken på en större utveckling, som inte bara sker i Sverige, utan i Europa som helhet. Processen har pågått en läng…