monskrabbe.wordpress.com
Lögner och bedräglighet om Afghanistan
KOMMENTAR Uppdrag Granskning visade, för dem som inte redan hade förstått, att utvisning till Afghanistan inte innebär en dödsdom. Masood Ahmadi, integrationsansvarig för FN organet IOM (Internatio…