monskrabbe.wordpress.com
Sverige har blivit en trygg bas för terrorister!
DEBATT (Edward Nordén (v.ordf MED Skåne) och jag har skrivit denna artikel tillsammans för MED-bloggen där den publicerades 16/3) Alice Bah Kunke (MP), Demokratiminister med ansvar för frågan om IS…