monskrabbe.wordpress.com
Den nödvändiga konservativa ideologin!
ESSÄ Förutsättningen för en väckelse inom högern är en återgång till konservatismens grundläggande tankegångar. Ett sådant återtagande av konservativ ideologi innebär dock inte dogmatism i någon so…