monskrabbe.wordpress.com
Familjen måste stärkas för att vi ska få ett socialt hållbart samhälle
DEBATT Familjen är samhällets grundläggande byggsten. I familjen ska morgondagens medborgare fostras och formas. Under de senaste decennierna av socialistisk politik har staten allt mer strävat eft…