monskrabbe.wordpress.com
2017 kommer bli ett omvälvande år i Europa!
ANALYS 2017 lovar att bli ett omvälvande år i världspolitiken. Anti-etablissemangskritiken kommer fortsätta med oförminskad styrka. Brexit var ett uttryck för en motvilja mot en icke demokratiskt v…