monskrabbe.wordpress.com
En farlig lek med elden i Mellanöstern
ANALYS Den senaste vågen av terror i Turkiet understryker ännu en gång hur farligt spelet med de islamistiska krafterna är, men likväl fortsätter detta spel. Detta spel kan bara få en utgång, men l…