monskrabbe.wordpress.com
Presidentvalet kan utgöra ett vägval i utrikespolitiken för en vacklande supermakt
ANALYS USA är en supermakt på fallrepet. En haltande ekonomi som dräneras allt mer på produktion som genererar exportintäkter har skapat ett stort underskott i handelsbalansen. Därmed har man fått …