monskrabbe.wordpress.com
Därför behövs Medborgerlig Samling i svensk politik!
DEBATT Medborgerlig Samling står för någonting helt nytt i svensk politik och är inte bara ytterligare ett borgerligt parti i mängden. Vi vill bryta med det dominerande vänstertänkande som har fört…