monskrabbe.wordpress.com
Den nya rasismen!
KOMMENTAR Att SSU annonserade nyligen ett ras-segregerat möte som ska hållas i socialdemokraternas eget partihögkvarter är bara ytterligare en pusselbit i det mönster som blir allt mer tydligt. En …