monskrabbe.wordpress.com
Miljöpartiet har förvandlats till en politisk rötkammare
Miljöpartiet är ett parti som helt tydligt är angripet av en politisk röta. I de slutna kretsarna odlas tankemönster som är främmande för samhället i övrigt och främmande för alla med en klar moral…