monskrabbe.wordpress.com
Vi står inför en ny folkvandringstid!
Under hösten 2015 fick vi höra från våra politiker att situationen med den enorma flyktingvågen var exceptionell och unik. Påföljande år skulle antalet migranter falla betydligt. Redan då var det u…