monskrabbe.wordpress.com
Hur nära är vi ett tredje världskrig?
Vi befinner oss i en situation som kan leda till ett regionalt storkrig i Mellanöstern och till och med i förlängningen ett tredje världskrig. Risken har inte varit större sedan Kubakrisen 1962, me…