monskrabbe.wordpress.com
Vi tvingas åse rättssamhällets upplösning
Kan ett samhälle anses vara ett rättssamhälle utan rättvisa? Kan det anses vara ett rättssamhälle utan att alla medborgare och andra personer som befinner sig i landet behandlas lika av lagen? Kan …