monskrabbe.wordpress.com
En stat som inte längre tjänar medborgarna
Veckans stora nyhet är att polisen medvetet har filtrerat information till medborgarna i politiskt syfte. Polisen är således nu en aktör i det politiska spelet, som verkar till förmån för vissa int…