monskrabbe.wordpress.com
Hur mycket naiv och inkompetent regeringsutövning ska vi behöva stå ut med?
Regeringens omvändning under galgen när det gäller migrationen väcker tankar om vad vi kan förvänta oss av våra politiker? Är inte framförhållning och långsiktig planering det vi har rätten att för…